Velkommen

Sæsonen er ved at rinde ud. De sidste dansedage 27/4, 2/5 (flyttet fra 4/5), 11/5 og sidste danseaften i denne sæson bliver 18/5.